Verhuizen naar de kanalen 39, 40 en 41 (614 – 638 MHz). Deze ruimte is niet overal in Nederland volledig bruikbaar en moet gedeeld worden met digitale TV (DVB-T), welke verschilt per regio. Agentschap Telecom houdt alles keurig bij: Link!

Bij systemen met veel draadloze microfoons moet uitgeweken worden naar andere kanalen, welke gedeeld worden met DVB-T. Er zal dus goed uitgedacht moeten worden van welke frequentie u gebruik gaat maken!

470-556 MHz
558-564 MHz*
566-572 MHz*
574-580 MHz*
582-588 MHz*
590-596 MHz*
598-604 MHz*
614-637 MHz
637-638 MHz*
638-701 MHz
701-702 MHz*
702-791 MHz
791-823 MHz**
823-832 MHz
832-862 MHz**

*   Na opname in de regeling “Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008”
**  Tot 1 januari 2016, vanaf 1 januari 2013 toenemende kans op storing

Voor meer informatie Agendschap Telecom